Doorgaande zengroepen

Doorgaande zengroepen

Bij Zendo

dick.verstegen@gmail.com

06-53776474 of 024-7850103

http://www.zennijmegen.nl

Docent: Dick Verstegen


 

De doorgaande zengroepen zijn special bestemd voor degenen die het introductietraject gedaan hebben of die elders ervaring met zenmeditatie hebben opgedaan. Een doorgaande zengroep ondersteunt de continuïteit en de verdieping van je zentraining en bevordert helderheid en levensvreugde.

Wat houdt de cursus in?

Tijdens de avond- en ochtendbijeenkomsten is er tweemaal 25 minuten zazen (zitmeditatie), soetrarecitatie, een teisho (Dharmapraatje), loopmeditatie, theedrinken en dokusan (persoonlijk onderhoud). Deelnemers hebben de mogelijkheid tot koanstudie.

Data en tijden

Er zijn vier doorgaande zengroepen: Op maandag- en dinsdagavond van 19.45-21.30 uur en op woensdag- en vrijdagochtend van 09.45-11.30 uur. De doorgaande zengroepen lopen tot het eind van het semester (eind juni of eind december) en omvatten 20 - 25 bijeenkomsten. Er is in beginsel geen cursus in de schoolvakanties  en op feestdagen, maar daar wijken we regelmatig van af.

Begin cursus: 7, 8, 9 en 11 januari en daarna elke maandag- en dinsdagavond en woensdag- en vrijdgochtend. (Tussentijd instromen is mogelijk!)

Docent

De maandag- en dinsdagavondgroep staat on der leiding van Dick Verstegen sensei. De woensdagochtendgroep wordt begeleid door Misha Beliën; vrijdagochtend leidt Maarten Jurgens.

Kosten

De kosten zijn € 235,– of € 177,– bij draagkrachtkorting. Gespreide betaling is mogelijk. De doorgaande cursussen worden na de decembervakantie voortgezet. Wisselen, inhalen of extra deelname op een ander cursusdagdeel is altijd mogelijk zonder extra kosten.

Aanmelden

Zie knop 'Deelnemen', bovenaan deze pagina (tussentijd instromen is mogelijk!)