Zinspiratie op zondag

Zinspiratie op zondag

Op 10 maart 2019

Bij Centrum De Appel


 

Zondagsviering

Heb je ook behoefte om zo af en toe stil te staan bij de betekenis van het leven, bij een thema, dat speciaal voor jou wordt uitgediept? Of om bij elkaar te komen op een vast moment in de maand op een inspirerende locatie om op adem te komen?

2e zondag

Dat kan op de tweede zondag van de maand in Centrum de Appel. In wisselende samenstelling zullen twee begeleiders een viering ontwikkelen met diverse thema’s en vormgeving, opgebouwd rond wijsheidsteksten en verhalen uit diverse tradities, afgewisseld met muziek, stilte en het delen van belevingen. Daarbij putten ze uit de neerslag van velerlei culturen en levensovertuigingen zoals uit de christelijke, de boeddhistische en andere tradities. Aansluitend is er koffie of thee.

Begeleiding: Ancilla van Steekelenburg en Esther Appels 

Thema: kijken of zien 

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen maar waarnemen met nieuwe ogen – Marcel Proust. Vandaag schenken we aandacht aan het verschil tussen kijken en zien. Echt waarnemen, wat betekent dat en hoe doe je dat? En wat kunnen we van kunstenaars leren? Met welke bril kijk jij naar de wereld? Kun je ook door de ogen van een ander kijken? 

Voor wie?

Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Inloop is om 10.45.
De viering duurt van 11.00 tot 12.00 uur en na afloop is er koffie en thee in de horecaruimte.

Kosten

Kosten Vrijwillige bijdrage en kosten koffie/thee: € 1,50 per kopje

Initiatiefgroep Esther Appels, Hennita Jaspers, Jacques van Hees, Margaret de Groot – Vlasveld, Joseph Appels , Vincent Paes, Gerrion Remijn, Josephien Budel