• Agenda05 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda01 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda06 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda07 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda03 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda04 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Home
 • Over ons
 • Het Han Fortmann Centrum

Over het Han Fortmann Centrum

Levensplezier is een groot goed. Het brengt liefde, lichtheid, vitaliteit, openheid, inspiratie, dynamiek en creativiteit mee. Vanuit zo’n open gemoed kan je ook beter omgaan met wisselvalligheid, verandering, ongemak en leed.  Vanuit deze overtuiging wil het Han Fortmann Centrum (HFC) een praktisch toepasbare bijdrage bieden voor jong en oud. Deze bijdrage bestaat uit een gevarieerd aanbod aan cursussen en andere activiteiten op het punt van persoonlijke ontwikkeling.
Het HFC wil deze maatschappelijke rol professioneel, zichtbaar, open, liefdevol, integer en actief vervullen. En wel op zo’n manier dat cursusdeelnemers hun eigen dagelijks leven met de opgedane inzichten kunnen verrijken.

Het Han Fortmann Centrum is een zelfstandige organisatie en als instelling geaccrediteerd door het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs. (www.crkbo.nl) De Stichting Han Fortmann Centrum stelt zich ten doel:

 • het instandhouden van het Han Fort­mann Centrum, dat beoogt het bevor­deren van persoonlijke groei en bewust zijn, in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert zij zich op wijsheidtradities uit de hele wereld.
 • het organiseren van cursussen, trai­ningen, lezingen, open meditatiebijeenkomsten en andere activiteiten.
 • het ondersteunen van weten­schappelijk onderzoek naar de in sub 2 bedoelde activiteiten.
 • in al haar activiteiten te streven naar aandacht, betrokkenheid en duurzaamheid.

fortmanncentrum iconIn 1979 werd het Han Fortmann Centrum opgericht op initiatief van Myriam Schretlen en Wil Vendrik. Ook na de oprichting hebben deze beide ‘founding mothers’ een grote bijdrage gegeven, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het centrum draagt de naam van de Nijmeegse hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Han Fortmann (1912-1970) die steeds meer geboeid werd door de samenhang tussen psychisch welzijn en spiritualiteit. Hij ontdekte dat de westerse wijze van denken en handelen positief beïnvloed kon worden door de inzichten en de praktijk van eeuwenoude boeddhistische tradities. Zijn ideeën vormden een belangrijke inspiratiebron voor de oprichters van het Centrum. Het overkoepelend thema van Fortmanns gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest: "Heel de mens.". Centraal daarbij is het begrip bewustwording.

Het cursusaanbod is ondergebracht in de volgende clusters:

Cluster Mindfulness en Meditatie

Bewust aandacht geven aan het hier en nu.

Wil je meer bewust en open aandacht geven aan wat zich aandient en daarmee leren werken?
Oefenen om in het huidige moment te leven en vriendelijk naar je zelf, anderen en het leven te kijken?
Wil je leren mediteren? Of verdiepen in een meditatievorm in een traditie? Meditatie is als het trainen van de geest om volledig aandacht te hebben voor het hier-en-nu.

Cluster Yoga en Lichaamswerk

Rust in jezelf en balans met je omgeving

Met yoga: oefeningen ter ontspanning van lichaam en geest bereik je met een goede houding en gecontroleerde beweging.
Met het lichaam als instrument is het mogelijk de balans te vinden tussen binnen en buitenwereld, met respect voor de eigen grenzen en die van de ander.

Cluster Communicatie en Effectiviteit

Kracht, authenticiteit en acceptatie van jezelf en de ander.

Door te leren luisteren en communiceren op een methodische wijze versterk je de band met de ander en daardoor ook met jezelf. Het maakt je krachtig en daardoor bereik je meer in het contact met de ander.

Jaarlijks worden twee lezingencycli gegeven rond een specifiek thema.

De docenten, die werken vanuit het gedachtegoed van het HFC, bieden hun cursussen, trainingen of workshops aan als zelfstandig ondernemer. Dit aanbod is te vinden op deze website en in de flyer die tweemaal per jaar verschijnt. Hier vindt u ook informatie over de lezingencycli en de tijden van de open meditaties en andere activtieiten van het centrum. Daarnaast wordt er regelmatig een nieuwsbrief per e-mail verspreid.

 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 1
  Spanning is wie je denkt te moeten zijn.
  Ontspanning is wie je bent.
 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 2
  Zullen we samen
  onszelf zijn?
 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 3
  In de stilte van het denken
  hoorje de antwoorden.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de HFC Nieuwsbrief.

Invalid Input

Invalid Input

Contact

fortmanncentrum logo

 


Hoofdlocatie

Boeddhistisch centrum Jewel Heart
Hatertseveldweg 284
6532 XX Nijmegen

i hanfortmanncentrum.nl
e info@hanfortmanncentrum.nl
m 06 50 63 32 99

Neem contact met mij op

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input