• Agenda03 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda04 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda05 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda06 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda01 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda07 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Home
 • Over ons
 • Kwaliteitscriteria

Kwaliteit in het aanbod is voor het Han Fortmann Centrum kernwaarde. 

De zorg hiervoor uit zich in de gedegen en getoetste opleiding en ervaring van docenten en trainers, kleine groepen met aandachtig contact tussen docent en cursist en programmacriteria die blijvend bekeken worden. Zo zijn:  
Cursussen en trainingen evidence-based (wetenschappelijk onderbouwd) of experience-based (gebaseerd op ervaring). Voor de experience-based cursussen geldt dat wordt aangesloten bij de vraag die leeft bij het publiek. De volgende toetsingscriteria worden gebruikt bij de selectie van te geven cursussen en workshops:

a. Gericht op de methode die wordt gehanteerd

 • gefundeerd op een verantwoorde methodiek, d.w.z. een methodiek waarin men zich via een maatschappelijk erkende scholing kan verdiepen.
 • ervaringsgericht met oog voor de cognitie, d.w.z. gericht op het verdiepen van ervaring, maar met aandacht voor de theorievorming achter de methodiek. In de cursus wordt aandacht besteed aan het reflecteren op de opgedane ervaring.
 • methodisch kan gekozen worden voor een aanbod vanuit een specifieke levensbeschouwelijke traditie. Voorwaarde is een open houding ten opzichte van andere tradities.
 • een kritische houding wordt gestimuleerd, m.a.w. onderzoek jezelf, je medemens en de wereld, wees alert.

b. Gericht op de innerlijke groei van de deelnemers

 • er is aandacht voor heel-de-mens, m.a.w. er is aandacht voor het lichamelijke, het mentale, het emotionele en het spirituele proces.
 • het aanbod levert een bijdrage aan bewustwording van wat er hier en nu is en schept daardoor voorwaarden voor innerlijke groei.

c. Gericht op maatschappelijke relevantie

 • het aanbod is maatschappij gerelateerd, m.a.w. opgedane ervaringen worden in relatie gebracht met de dagelijkse realiteit
 • het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen dagelijkse realiteit vanuit eigen bezieling wordt  gestimuleerd. De cursist zelf, niet de docent of trainer is verantwoordelijk. Geleerd wordt de consequenties van verkregen inzichten te aanvaarden en te integreren.

Het Han Fortmann Centrum is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO Instelling

 

 

Kennismaken met een cursus en de docent?

kennismaken

Voor veel cursussen wordt een zgn open les verzorgd. Deelname aan deze open lessen verplicht je niet tot cursusdeelname.

De meeste open lessen zijn gratis, soms wordt een kleine vergoeding tot max. € 10,- gevraagd.
Een ideale manier als er twijfel is.
Laat je ons wel weten of je mee wilt doen?

Kijk hier voor de open lessen en meld je vrijblijvend aan.

Kijk ook eens onder docenten voor meer informatie. Zij zijn graag bereid op vragen in te gaan.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

zorgwijzerBij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp.

Kijk hier of je zorgverzekeraar een vergoeding biedt.

 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 1
  Spanning is wie je denkt te moeten zijn.
  Ontspanning is wie je bent.
 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 2
  Zullen we samen
  onszelf zijn?
 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 3
  In de stilte van het denken
  hoorje de antwoorden.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de HFC Nieuwsbrief.

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldige invoer

Contact

fortmanncentrum logo

 


Centrum de Appel

Groesbeekseweg 428
6523 PP Nijmegen
i hanfortmanncentrum.nl
e info@hanfortmanncentrum.nl
m 06 50 63 32 99

Neem contact met mij op

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer